บ้านปลอดภัย คลายกังวลจากไวรัส COVID-19

ในสถานการณ์ COVID-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ล้วนนอกจากจะป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลล้างมือแล้ว พื้นที่ในบ้านและสุขภาพของคนในครอบครัวก็สำคัญ วันนี้ WDC มาแนะนำวิธีดูแลบ้านให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 มาฝากกันค่ะ