ค่านิยมหลักของเราทั้งห้าได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรของเราตั้งแต่เริ่มต้นและพวกเขายังคงมีความเกี่ยวข้องในวันนี้ ร่วมกับกลยุทธ์องค์กรของเราพวกเขาทำหน้าที่เป็นแนวทางชี้วัดของเราทุกวันมาตรฐานของเรามั่นใจว่าเราพูดและทำอย่างสม่ำเสมอในธุรกิจของเราตลอดเวลา