ESG Products

กระเบื้องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Environmental Social and Governance (ESG)

WDC เป็นแบรนด์กระเบื้องรายแรกๆ ในประเทศไทยที่มีปฏิญญาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EPD (Environmental Product Declaration)

ดูนวัตกรรมอื่น

High-Funtioning 20 mm Tile

กระเบื้องสุดแกร่งหนา 20 มม. รับน้ำหนักได้มากกว่ากระเบื้องทั่วไปสูงสุดถึง 10 เท่า หรือ 1,000 kg/cm2

อ่านเพิ่มเติม

Spot Glazed Texture Innovation

นวัตกรรมแห่งอนาคต เอกสิทธิเฉพาะ WDC เท่านั้น

ด้วยผิวหน้าที่นูนและเงาไปกับลายสายแร่ ทำให้เสมือนได้สัมผัสกับลายหินธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม