ผลงาน

ภาพงานโครงการ จากวัสดุปูพื้นและผนังของ WDC

“STAY Hotel” โรงแรมใจกลางกรุงเทพมหานคร หนึ่งในโครงการที่เลือกใช้กระเบื้องพื้นและ …