รวมภาพบรรยากาศงานกิจกรรมให้ความรู้น้องๆ นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 และ 14 ตุลาคม 2563
.
ครั้งนี้ทีมงาน WDC ได้มีการแชร์ความรู้ในหัวข้อ “กระเบื้อง..องค์ประกอบที่สำคัญในสถาปัตยกรรม” เพื่อที่น้องๆ นักศึกษาจะได้นำไปปรับใช้กับโปรเจคต่างๆในอนาคต
.
WDC ขอขอบคุณ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่เข้าร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ