กระเบื้องกับค่า R เป็นของคู่กันเสมอ เพราะเป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติของพื้นผิวกระเบื้องที่สำคัญต่อการเลือกใช้กระเบื้องให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน และโดยเฉพาะพื้นที่เปียกบริเวณบ้าน ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการเลือกกระเบื้อง เพื่อป้องกันการลื่นล้ม อุบัติที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

ค่า R คือ ค่ากันความลื่นของพื้นผิววัสดุ โดยสำหรับงานกระเบื้องมักอยู่ระหว่าง R9-R13 ยิ่งค่า R สูงก็จะยิ่งกันลื่นได้มาก