กระเบื้องรักษ์โลกเพื่อความยั่งยืนด้วยมาตรฐาน EPD และ Green Label

         ปัจจุบันในวันที่โลกกำลังประสบปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจและใช้เป็นหนึ่งปัจจัยในการเลือกสินค้ามากขึ้น “กระเบื้อง” เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ทุกคนหันมาเลือกโดยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

         แต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากระเบื้องที่เราเลือกเป็นสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม? เราสามารถรู้ได้ โดยสามารถสังเกตได้ง่ายๆ จากฉลากที่รับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือฉลากรักษ์โลกทั้ง 3 ประเภท มีอะไรบ้างไปดูกัน

ฉลากรักษ์โลก (ECO Label)  ทั้ง 3 ประเภทมีอะไรบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร

         ปัจจุบันมีฉลากรักษ์โลกที่ได้รับการยอมรับอยู่ 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันไปดังนี้ 

ฉลากรักษ์โลกประเภทที่ 1

         ฉลากประเภทนี้เป็นฉลากรักษ์โลกที่จะได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบด้านคุณภาพ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กรบุคคลที่สาม ฉลากรักษ์โลกที่อยู่ในประเภทที่ 1 ได้แก่ Green Label เป็นต้น 

ฉลากรักษ์โลกประเภทที่ 2

         ฉลากประเภทนี้เป็นฉลากที่ออกและรับรองโดยผู้ผลิตของสินค้านั้นๆ เอง ตามกฎเกณฑ์ที่ผู้ผลิตเป็นคนกำหนดขึ้นเอง

ฉลากรักษ์โลกประเภทที่ 3

         สำหรับฉลากรักษ์โลกประเภทที่ 3 เป็นฉลากที่ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment (LCA) ฉลากที่อยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ EPD (Environmental Product Declaration) 

Green Label คืออะไร

         Green Label ฉลากที่ออกให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรและมีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ออกให้โดยสภาสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์ หรือ Singapore Environment Council (SEC)

         โดย Green Label เป็นฉลากที่ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่ากระเบื้องที่ได้รับ Green Label นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อต้องการเลือกซื้อกระเบื้องรักษ์โลก

EPD คืออะไร?

         Environmental Product Declaration หรือ EPD ประกาศด้านสิ่งแวดล้อมที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ Life Cycle Assessment หรือ LCA ตั้งแต่ที่มาของส่วนผสม กระบวนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา การใช้งานสินค้า ไปจนถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ ว่าในแต่ละช่วงอายุของผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด โดยได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระที่น่าเชื่อถือ

แล้ว EPD มีความสำคัญอย่างไร?

         แล้ว EPD มีความสำคัญอย่างไร? EPD ทำให้ได้ทราบถึงที่มาที่ไปของสินค้าที่ได้รับการรับรอง และยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าเหล่านั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง และที่สำคัญที่สุดยังช่วยเพิ่มคะแนนในการประเมินอาคารเขียวของมาตรฐาน LEED Certification อีกด้วย

กระเบื้องรักษ์โลกของ WDC

         ที่ WDC เราได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กระเบื้องหลากหลายรุ่นของเราจึงได้รับการรับรองจากทั้ง Green Label และ EPD ทำให้มั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับกระเบื้องที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

ภาพ Room Scene ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องรุ่น LEGACY
ภาพ Room Scene ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องรุ่น SONOSAND
ภาพ Room Scene ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องรุ่น MURALE
ภาพ Room Scene ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องรุ่น TERRA ARTE
ภาพ Room Scene ที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องรุ่น SOFTWOOD