บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ในการเป็นผู้นําเข้า วัสดุตกแต่งพื้นและผนังระดับพรีเมี่ยม โดยทํางานร่วมกับนักออกแบบและนักวิจัยผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตสินค้าที่มี นวัตกรรมอันล้ําสมัย, ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ และมีความคุ้มค่าที่เข้าถึงได้ ทําให้เรากลายเป็นผู้นําเทรนด์สินค้ากลุ่มวัสดุตกแต่งพื้นและผนังจากทุกมุมโลก