ESG Products

กระเบื้องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Environmental Social and Governance (ESG)

WDC เป็นแบรนด์กระเบื้องรายแรกๆ ในประเทศไทยที่มีปฏิญญาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EPD (Environmental Product Declaration)

Other Innovations

Spot Glazed Texture Innovation

นวัตกรรมแห่งอนาคต เอกสิทธิเฉพาะ WDC เท่านั้น

ด้วยผิวหน้าที่นูนและเงาไปกับลายสายแร่ ทำให้เสมือนได้สัมผัสกับลายหินธรรมชาติ

READ MORE

High-Funtioning 20 mm Tile

กระเบื้องสุดแกร่งหนา 20 มม. รับน้ำหนักได้มากกว่ากระเบื้องทั่วไปสูงสุดถึง 10 เท่า หรือ 1,000 kg/cm2

READ MORE