PROJECTS

ภาพงานโครงการ จากวัสดุปูพื้นและผนังของ WDC

โครงการ Casa 33 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เลือกใช้กระเบื้องและสุขภัณฑ์คุณภาพอันยอดเยี่ยม จาก WDC เพื่อเพิ่มความสวยงามและโดดเด่นให้กับบริเวณพื้นและห้องน้ำของโครงการ 

“กานเวลา” ร้าน Craft Chocolate ที่ถูกสร้างขึ้น จากความตั้งใจของ Owner (คุณท็อป) ที่อยากบอกเล่าและมอบประสบการณ์เกี่ยวกับช็อคโกแลต ที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส ความตั้งใจนี้ ได้ถูกนำมาตั้งเป็นโจทย์ให้กับนักออกแบบ pommballstudio สร้างสรรค์งานดีไซน์ ออกแบบการใช้กระเบื้องตกแต่งให้เหมือนช็อกโกแลตบาร์ ที่มีความเป็นธรรมชาติเชื่อมโยงกับต้นโกโก้ ทาง WDC มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของการมอบประสบการณ์เกี่ยวกับช็อคโกแลต ณ ร้าน Kanvela Craft Chocolate