ทีมงาน WDC ขอขอบคุณทีมงานพัฒนาอุทยานแห่งชาติที่ให้เกียรติสละเวลามาเยี่ยมชมสินค้าที่โชว์รูม WDC
สาขา คริสตัส ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) ทั้งนี้ทาง WDC ได้ทำการอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆของกระเบื้อง ทั้งดีไซน์ใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งให้เกร็ดความรู้ในเรื่องการเลือกใช้วัสดุและการเทคนิคติดตั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป
.
เพราะ WDC คือ ที่สุดของการดีไซน์กระเบื้องปูพื้นและผนัง