ภาพบรรยากาศงาน WDC Cool & Care ที่ WDC Showroom สาขา หาดใหญ่
เพื่ออัพเดทเทรนด์ และตอกย้ำว่า WDC เป็นผู้นำในวัสดุตกแต่ง บนแนวคิดที่เชื่อว่า กระเบื้องไม่ใช่แค่วัสดุตกแต่งพื้นผนัง แต่คือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ในการกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจากคุณ บัณฑิต หิรัญญนิธิวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร WDC ได้ทำการนำเสนอ trend การออกแบบในวงการสถาปัตยกรรมและเล่าประวัติความเป็นมาของ WDC โดยที่เรามี Concept การดูแลลูกค้าแบบพี่น้อง
พร้อมกิจกรรม Showroom Tour แนะนำสินค้าและชวนผู้ออกแบบร่วมสนุกในการเล่นกิจกรรมแจกของรางวัล และร่วมรับประทานอาหารในการปิดท้ายงาน