4 จุดออกแบบห้องน้ำ เพิ่มความปลอดภัยเพื่อผู้สูงอายุในครอบครัว

ผู้ใหญ่ในครอบครัวพอแก่ตัวลงอะไรๆ ก็ไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะความแข็งแรงของร่างกายที่ค่อยๆ ลดลง ทำให้ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น การออกแบบบ้านที่ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะส่วนที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้บ่อย เช่น ห้องน้ำ

เราสามารถลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำได้ด้วยการเพิ่มความใส่ใจในขั้นตอนของการออกแบบห้องน้ำให้ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้สูงอายุให้มากขึ้น เราขอแนะนำ 4 จุด ที่จะเพิ่มความปลอดภัยในห้องน้ำ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ดังนี้

ใช้กระเบื้องห้องน้ำที่มีคุณสมบัติหนืดลดความลื่น

สำหรับผู้สูงอายุ ห้องน้ำเป็นห้องที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดจากพื้นที่ทั้งเปียกทั้งลื่น ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ จึงควรใช้กระเบื้องที่มีคุณสมบัติช่วยลดความลื่น เมื่อพื้นเปียกลงได้ แต่กระเบื้องเหล่านี้มักจะมีผิวสัมผัสที่หยาบกระด้างทำให้ผู้สูงอายุเดินแล้วไม่สบายเท้า ด้วยนวัตกรรม Microtec Technology ที่ WDC คิดค้นขึ้น บนกระเบื้อง ENZO, LAGOON และ LEGACY ช่วยให้ผิวสัมผัสของกระเบื้องให้ความรู้สึกที่หนืดเหมือนค่า R ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปียกน้ำ และให้ผิวสัมผัสที่สบายเท้าเมื่อแห้งเป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นออกมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ประตูเลื่อนช่วยเพิ่มความสะดวก

โดยปกติแล้วประตูของห้องน้ำเกือบทุกบ้านเป็นแบบเปิดเข้าออกที่ไม่สะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุมากนัก เพราะผู้สูงอายุบางท่านใช้ไม้เท้าหรือนั่งรถเข็นทำให้ประตูแบบนี้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปใช้ห้องน้ำของผู้สูงอายุ ดังนั้นเพื่อออกแบบให้ประตูห้องน้ำเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุมากที่สุด ควรใช้ประตูเลื่อนที่มีความกว้าง 80 ซม. ขึ้นไป เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าห้องน้ำได้สะดวกมากขึ้น 

ราวจับเป็นสิ่งที่จำเป็น

ด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้ผู้สูงอายุไม่สะดวกเวลาลุก นั่ง หรือเดิน ดังนั้นการติดตั้งราวจับที่แข็งแรงเข้าไปตามจุดต่างๆ ที่ใช้งานบ่อยภายในห้องน้ำ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการออกแบบห้องน้ำที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสำหรับการใช้งานประจำวันและยามฉุกเฉิน

ปุ่มฉุกเฉินยามเกิดอุบัติเหตุ

เหตุการณ์ที่แย่ที่สุดที่คุณไม่อยากคิดถึง คือเมื่อผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มภายในห้องน้ำ เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลย และหากเกิดขึ้นตอนที่เราไม่ได้อยู่บ้านยิ่งทำให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้ช้าลง สามารถแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งปุ่มฉุกเฉินภายในห้องน้ำที่สามารถแจ้งเตือนไปที่เราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อผู้สูงอายุกดปุ่มขณะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุควรมี เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เพียงแค่ใส่ใจในการออกแบบและเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ ก็จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้สูงอายุในระหว่างการใช้ห้องน้ำ และยังสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของพวกท่านอีกด้วย