WDC ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแนะนำแนวคิดใหม่ๆ สำหรับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมใหม่ในวงการสถาปนิกไทย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WDC ผู้นําด้านวัสดุตกแต่งพื้นและผนังระดับพรีเมียม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “Tile as the Architectural Elements” ที่จะมาร่วมกันแบ่งปันมุมมองทางด้านสถาปัตยกรรมว่า กระเบื้องนั้นเป็นได้มากกว่าวัสดุที่ใช้ปิดผิวแต่ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ รวมถึงนำเสนอไอเดียการตกแต่งใหม่ๆ โดยใช้กระเบื้อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับโปรเจกต์ต่างๆ ในอนาคตได้

WDC ขอขอบคุณ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้