โครงการ Foresta Nimitmai 40 เลือกใช้พื้นไม้ Laminate Cranberry ในส่วนของห้องนอน โดยใช้แนวคิด Modern Minimal  เพื่อให้เป็นบ้านที่รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว