บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ในส่วนของ Livingroom โดยเลือกใช้กระบื้องยาง MSC5023 ของWDC