เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. นำเอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษี/ ใบส่งสินค้าเพื่อทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
2. ระยะเวลาในการรับเปลี่ยนสินค้ากรณีสินค้าแตก บิ่น เสียหาย สั่งผิด สั่งเกิน

• ลูกค้าทั่วไปซื้อยกกล่อง : สามารแจ้งเคลมสินค้าได้ภายใน 3 วัน นับจากวันรับสินค้า
• ลูกค้าที่สั่งซื้อทั้งพาลเลท : สามารถแจ้งเคลมสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจาดวันรับสินค้า

3. สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่บริษัทฯ สามารถนำกลับมาจัดจำหน่ายได้
4. สินค้าประเภทกระเบื้องไม้สังเคราะห์รับเปลี่ยนคืนเฉพาะกรณีเต็มกล่องเท่านั้น
5. สินค้าสีผิดเพี้ยน, โก่ง, บิด เกินมาตรฐาน ผู้ขายจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเปลี่ยนให้ตามจำนวนที่พบปัญหา
6. สินค้าเสียหายรับคืนได้ในมูลค่าไม่เกินร้อยละ 1 (1%) ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด
7. สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนประกอบด้วย

• สินค้าลดราคาพิเศษ (Clearance Items)
• สินค้าสั่งนำเข้าพิเศษจากโรงงาน หมายถึงสินค้าไม่มีในสต็อกและต้องสั่งซื้อมาให้โดยเฉพาะ
• สินค้าที่กำหนดตามเงื่อนไขของบริษัท
• สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการเก็บสินค้าไม่ถูกวิธี, การเคลื่อนย้าย, การใช้งานไม่ถูกวิธี

8. หลังการติดตั้ง ผู้ขายจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนคืนสินค้า ค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอนในพื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตรเท่านั้น โดยไม่รับผิดชอบในความเสียหายส่วนอื่นๆ
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเป็นเงินสด
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า