STEP Series (Weight Tolerance Invention)
กระเบื้องปูพื้นภายนอกเพื่อโรงจอดรถยนต์

           โรงจอดรถเป็นพื้นที่ภายในบ้านอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรมองข้าม  นอกจากความสวยงามแล้ว ความแข็งแรงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเลือกกระเบื้องให้ตอบโจทย์ หากเราเลือกกระเบื้องผิดประเภท จะมีปัญหาตามมาแน่นอน เพราะพื้นผิวของกระเบื้องจะต้องรับน้ำหนักของรถ และทนต่อการใช้งาน

STEP Series (Weight Tolerance Invention) เทคโนโลยีล่าสุดจาก WDC เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะตอบสนองคุณทั้งเรื่องความสวยงามและความแข็งแกร่ง ด้วยตัวกระเบื้องที่มีความหนาถึง 2 เซ็นติเมตร มีคุณสมบัติรับน้ำหนักได้มากถึง 350 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ที่จะช่วยให้โรงจอดรถของคุณ สวยไม่เหมือนใคร