TERRAZZO เทรนด์กระเบื้องที่กำลังมา

ตอนนี้จะมองไปทางไหนเทรนด์กระเบื้อง TERRAZZO ก็มา ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้านส่วนตัวก็หันมาใช้กระเบื้อง TERRAZZO มากยิ่งขึ้น

WDC มี TERRAZZO มาให้เลือกหลากสี สไตล์หินขัดที่สถาปนิกไว้วางใจ

กระเบื้องพอร์ซเลน TERRA ARTE สี PAOLO (GTE01) (GGTE01)
กระเบื้องพอร์ซเลน TERRA ARTE สี CASTELLI (GTE07) (GGTE07)
กระเบื้องพอร์ซเลน V TERRAZZO สี LIGHT GREY (VTZ6003)