WDC ยินดีต้อนรับการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งแบบ New Normal เราพร้อมให้บริการแบบเต็มรูปด้วยความปลอดภัย และพร้อมมอบประสบการณ์การการเลือกซื้อสินค้าใน Concept WDC ‘Innovative Designed Materials for Your Quality Life’  ได้ที่ WDC Showroom ทุกสาขาทั่วประเทศ