Basin

440x440x130mm

GLAZE

EASY CLEAN GLAZE

AFFABILITY

Affability ที่สุดของดีไซน์ เหนือกาลเวลา
– ดีไซน์ทรงกลม ที่เหนือกาลเวลา
– เคลือบและเผา เทคโนโลยีพิเศษเพื่อป้องกันแบคทีเรีย
– ลื่นไหล ด้วยดีไซน์ที่ไร้ช่องน้ำล้น

Product Specifications

Material Ceramics
Color White
Size (mm) 440x440x130mm
Brand BRAVAT
REQUEST SAMPLE
  • Counter-top Basin
  • 440x440x130mm
  • No Overflow Hole