กระเบื้อง Mediate

3 Size

3 Color

2 Thickness

R-Rating
9

- Random

Floor tile

Wall tile

MEDIATE

“วัสดุที่ถูกออกแบบมาเพื่อความสวยงามกับทุกสถาปัตยกรรม”
“The inventive material for any architectural aesthetics”

กระเบื้องที่ถูกออกแบบมาบนปรัชญาของความถ่อมตัว และเรียบง่าย จำลองคุณลักษณะตามธรรมชาติ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ อย่างกลมกลืนและสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมทุกรูปแบบ และคงไว้ซึ่งความงามของหินธรรมชาติที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน สร้างความต่อเนื่องทางสถาปัตยกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกๆ มิติ

Product Specifications

Type Floor & Wall Tile
Material Porcelain Tile
Surface Matt
Thickness (mm.) 9.2, 10
Size (cm.) 60x60, 80x80, 60x120
Working Size (cm.) 60x60, 80x80, 60x120
Brand Padua
Product Code MD01, MD02, MD03
REQUEST SAMPLE SHOP NOW

SIZE

COLOR: SAND WHITE (MD6001M)