โครงการ Casa 33 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เลือกใช้กระเบื้องและสุขภัณฑ์คุณภาพอันยอดเยี่ยม จาก WDC เพื่อเพิ่มความสวยงามและโดดเด่นให้กับบริเวณพื้นและห้องน้ำของโครงการ