STEP Series
(Weight Tolerance Invention)

บริเวณพื้นที่มุมพักผ่อน เป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานบ่อย อาจจะเป็นมุม out door ต้องตากแดด ตากฝน วัสดุปูพื้นบริเวณนี้จำเป็นต้องมีความทนทาน แข็งแกร่งและทำความสะอาดได้ง่าย STEP Series กระเบื้องที่มีความทนทาน แข็งแกร่ง มีความหนา 2 ซม. เหมาะสำหรับการปูพื้นภายนอก ที่ต้องทนกับสภาพอากาศ ตากแดด ตากฝน รองรับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มาพร้อมกับความสวยงาม ดีไซน์ทันสมัย และกระบวนการผลิตยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย