โครงการ Laguna Grand Hotel & Spa Songkhla เลือกใช้กระเบื้องคุณภาพอันยอดเยี่ยม จาก WDC เพื่อเพิ่มความสวยงามและโดดเด่นให้กับทุกบริเวณของโครงการ